Množení muškátů

Obecně lze množení muškátů rozdělit na dva základní způsoby, a to množení muškátů řízkováním, a množení muškátů semenem - výsevem.  Pelargonii páskatou je možno množit obě uvedenými způsoby, u převislé pelargonie se prakticky používá pouze množení pomocí řízkování. Lze konstatovat, že díky snadné metodě množení přes řízky z matečních rostlin je tato metoda lehčí, snazší i pro laiky, a lze dosáhnout výborných výsledků při velmi malém vynaloženém úsilí. Množení výsevem se obvykle používá při šlechtitelské práci, nebo v případě, že jsou mateční pelargonie napadeny chorobou, která by se při množení řízky zcela jistě přenesla i na mladé rostliny.

řízkování muškátůMuškáty běžně prodávané na našem trhu jsou až na světlé vyjímky vegetativně udržované klony - vegetativním způsobem rozmnožený muškát je prakticky identickou kopií matečné roslliny, což u semenáčků není vždycky pravidlem, a zde může doházet k barevným posuvům v barvě květů, nestejnoměrném růstu, i dalších vadách.

Množení muškátů

K celkem světlým vyjímkám množení muškátů ne vegetativními řízky, ale semeny, patří firma Černý z Jaroměře. Tato semenářská firma s dlouhou tradicí se zabývá výrobou semen i sadby ze semen valstní produkce, a nejinka je tomu i u jejich muškátů. Jako matečné rostliny pro další pěstování jsou rostliny bez chorob tohot původu ideální.

 

Doporučujeme : Zahradnictví Polička